Skontaktuj się z nami

ul. Reja 9/4
71-561 Szczecin
+48 885 23 56 95
office@vendego.eu

Współpracujemy z renomowanymi Kancelariami

polskimi i zagranicznymi

Odszkodowanie - Austria

Vendego.eu świadczy pomoc Polakom odzyskując odszkodowania z różnych ubezpieczeń, najczęściej komunikacyjnych, wówczas gdy wypadek, stłuczka, kolizja czy karambol wydarzył się za granicą. Zespół Vendego.eu mówi o szkodzie po polsku, ale z zakładem, który zawarł ubezpieczenie koresponduje w jego rodzimym języku. Jeżeli zaistniał problem z odszkodowaniem, to nie należy się wahać. Przy współpracy z Vendego.eu szkoda w Austrii lub z Niemiec, albo wyrządzona przez Austriaka lub Niemca zostanie sprawnie zlikwidowana, co znaczy, że pozyskamy i przekażemy poszkodowanemu odszkodowanie. To samo dotyczy innych krajów Unii Europejskiej. Nasza prowizja zależy od wyniku sprawy, a co najważniejsze niekiedy w ogóle nie pomniejszamy odzyskanego odszkodowania o żadną prowizję.

Zauważyliśmy, że zdarzenia takie jak wypadek, stłuczka czy kolizja w Austrii powoduje kierowanie przez Polaków próśb do ambasadora lub konsula. Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej mieści się przy Hietzinger Hauptstraße 42c, Wiedeń, Austria. Polski konsulat w Austrii w ogóle nie został utworzony, czego nie należy mylić z występowaniem konsuli honorowych. Jednak ani ambasada ani konsulat nie podejmie się dochodzenia odszkodowania od ubezpieczyciela. Nie taka jest zresztą rola tych instytucji.

Konkludując: wypadek Polaka w Austrii zwykle wymaga udzielenia mu pomocy prawnej w przy dochodzeniu odszkodowania. W takiej sytuacji warto bezpośrednio zwrócić się do Vendego.eu Europejskiego Centrum Likwidacji Szkód. Należy pamiętać, że ubezpieczenie jest po to, aby z niego skorzystać. Niemniej jednak nie należy zlecać żadnych czynności wyceny szkody ani podpisywać żadnych kwitów od osób, które w niewiadomy sposób dotarły do poszkodowanego.

SZKODA - WYPADEK, KOLIZJA, STŁUCZKA W AUSTRII?


Austria jest kolejnym krajem na którym koncentrujemy nasze działania dotyczące pomocy Polakom w dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych na wypadek szkody ubezpieczeniowej. W Austrii przecinają się szlaki tranzytowe na europejskich osiach: północ – południe oraz wschód – zachód, przez co notujemy tu wysoki udział obcokrajowców w kolizjach drogowych. Z drugiej strony z roku na rok obserwowany jest znaczny wzrost podróży obywateli Polski do Austrii (przede wszystkim w celach zarobkowych i turystycznych). Wypadek w Austrii i potrzeba świadczenia pomocy Polakom w sprawie odszkodowania staje się coraz częstszym zjawiskiem.

Ponieważ ubezpieczenie komunikacyjne OC jest obowiązkowe możemy pozyskać odszkodowania od ubezpieczyciela ale i nie tylko od niego.

Szkoda, wypadek, kolizja czy stłuczka w Austrii nie powinna prowadzić do zlecenia komukolwiek wyceny uszkodzeń (nawet gdy wyceniający obiecuje, że zrobi to za darmo). Nie należy też podpisywać żadnych kwitów od osób, które w jakiś sposób dotarły do poszkodowanego. Szkoda, wypadek, kolizja albo stłuczka w Austrii oznacza po prostu konieczność kontaktu z Vendego.eu. To wszystko co jest potrzebne aby uzyskać pełne, wyższe niż w Polsce, odszkodowanie od austriackiego ubezpieczyciela.

Likwidacja szkód komunikacyjnych w Austrii oparta jest przede wszystkim o:
1. kodeks obowiązkowego ubezpieczenia pojazdów mechanicznych i szynowych (EKHG czyli Eisenbahn- und Kraftfahrzeughaftpflichtversicherungsgesetz)
2. KHVG czyli Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherungsgesetz)
3. austriacki kodeks cywilny (ABGB czyli Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch).

Wiedza ta jest jednak niewystarczająca.
Trzeba mieć zdecydowanie większe wyobrażenie praktyczne aby skutecznie odzyskać całe odszkodowanie.
Vendego.eu Europejskie Centrum Likwidacji Szkód ul. Reja 9/4, 71-561 Szczecin | +48 885 23 56 95 | office@vendego.eu
Copyright © Vendego.eu 2017