Skontaktuj się z nami+48 885 23 56 95
office@vendego.eu

Współpracujemy z renomowanymi Kancelariami

polskimi i zagranicznymi

Oferta

Firma Vendego.eu oferuje pomoc przy dochodzeniu odszkodowań od zagranicznych ubezpieczycieli. Przyczyny dla których pomoc ta może okazać się potrzebna są różne, często wynikają z wypadku komunikacyjnego bądź zwykłej stłuczki, ale i z wypadku na budowie, upadku na nieodśnieżonym chodniku, błędu medycznego czy wypadku przy pracy. O ile na polskim rynku występują niezliczone ilości różnych podmiotów oferujących swoje usługi w dochodzeniu roszczeń ubezpieczeniowych w Polsce, o tyle nie sposób znaleźć konkurenta firmy Vendego.eu, który z podobną łatwością przełamuje bariery językowe, zna zagraniczne przepisy regulujące prawa poszkodowanego i w końcu zapewnia uczestnictwo radcy prawnego na każdym etapie postępowania przed zagranicznym ubezpieczycielem, a w razie potrzeby zapewnia uczestnictwo Kancelarii Radcy Prawnego przed sądem.

Zakres terytorialny działalności Vendego.eu obejmuje całą Europę.
Zwykle zgłaszają się do nas klienci, którzy doznali szkody za granicą. Ponieważ w różnych krajach służą różne roszczenia w tym miejscu wypada wskazać jedynie przykładowe szkody dochodzone przez Vendego.eu:
uszkodzenie pojazdu,
obrażenia ciała,
uszkodzenia ładunku
inne koszty wynikłe z wypadku (takie jak holowanie, wynajem pojazdu zastępczego itp.).

Niekiedy również za szkodę wyrządzoną w Polsce odpowiada zagraniczny ubezpieczyciel, np.: gdy wypadek wyrządził kierowca pojazdu zarejestrowanego za granicą. Z doświadczeń Vendego.eu wynika, że wówczas najkorzystniej jest zgłosić szkodę i dochodzić roszczeń bez pośrednictwa tzw.: korespondenta. Korespondentem zazwyczaj jest bowiem polska firma ubezpieczeniowa, która siłą rzeczy ma już pewne nawyki. Szybciej i korzystniej kończy się likwidacja szkody przy zgłoszeniu jej bezpośrednio do ubezpieczyciela zagranicznego, ale jak wyżej wspomniano, do tego wymagana jest wiedza specjalistyczna, znajomość zagranicznego języka prawnego oraz istniejącej w danym kraju praktyki.

Oferta Vendego.eu nigdy nie bazowała i nigdy nie będzie bazowała na emocjach towarzyszących wypadkom. Vendego.eu nie nakłania do współpracy niezdecydowanych, a tym bardziej nie ponagla do podpisania jakichkolwiek dokumentów. Vendego.eu umożliwia spokojne i samodzielne rozważenie warunków współpracy w miejscu zamieszkania klienta. Najważniejsze korzyści dla naszych klientów wynikające ze współpracy z Vendego.eu:
- brak opłat i prowizji (w niektórych krajach Europy),
- reprezentowanie interesów klienta przez radcę prawnego przed ubezpieczycielem, a w razie konieczności również w sądzie,
- odszkodowania wyższe od oczekiwanych (z uwagi na różnice w systemach prawnych),
- możliwość indywidualnego dopasowania warunków współpracy do potrzeb klienta,
- niezobowiązujący charakter współpracy (możliwość rezygnacji na każdym etapie),
- dla stałych klientów atrakcyjne zniżki w przypadku szkód likwidowanych w oparciu o prowizję


Zwalczanie nieuczciwej konkurencji

W delikatnym temacie odszkodowań po wypadkach, szczególnie gdy wypadek pociągnął za sobą wyjątkowo drastyczne następstwa, nie da się nie zauważyć, iż niektóre firmy odszkodowawcze (zwykle te najsłabsze, potrafiące poruszać tylko na polskim rynku ubezpieczeń) skłonne są sięgać do wątpliwych etycznie środków.

Mogą nachodzić poszkodowanych w szpitalach, szukać zarobku u klientów domów pogrzebowych, nielegalnie wyprowadzać informację z Pogotowia Ratunkowego albo innych służb a następnie nagabywać poszkodowanego albo członków rodziny zmarłego w ich mieszkaniu, obiecywać nierealne świadczenia, powoływać się na orzeczenia zapadające w innych ale niepodobnych sprawach.

Firma Vendego.eu stara się zwalczać takich nieuczciwych konkurentów. Jeżeli znaleźli się Państwo w analogicznej sytuacji radzimy nie podpisywać żadnych dokumentów podkładanych przez przedstawiciela takiej firmy. Często spowoduje to utratę od 15 do 30% odszkodowania w zamian za wysłanie do ubezpieczyciela przez takiego „specjalistę” jednego sztampowego pisma.

Jeżeli jednak do zawarcia umowy już doszło firma Vendego.eu może nieodpłatnie ocenić możliwość uwolnienia się od nieuczciwej firmy odszkodowawczej bez konieczności płacenia zastrzeżonego dla niej „haraczu”.
Vendego.eu sp. z o.o. | ul. Rydla 99/4, 70-783 Szczecin KRS: 940117 NIP: 9552561014 kapitał zakładowy: 5000 zł , | +48 885 23 56 95 | office@vendego.eu
Copyright © Vendego.eu 2022