Skontaktuj się z nami+48 885 23 56 95
office@vendego.eu

Współpracujemy z renomowanymi Kancelariami

polskimi i zagranicznymi

Wypadek za granicą - Oferta

Każdemu może się zdarzyć nieszczęście. Jeżeli nie ma się doświadczenia w kontaktach z ubezpieczycielem może lepiej skorzystać z pomocy Vendego.eu. O ile w polskich postępowaniach odszkodowawczych można spotkać całą gamę różnej jakości firm odszkodowawczych o tyle w przypadkach ubezpieczycieli zagranicznych Vendego.eu właściwie nie ma konkurencji.

Wypadek za granicą zwykle oznacza konieczność uzyskania odszkodowania od zagranicznego ubezpieczyciela. Zdarza się również, że zderzenie pojazdów w Polsce wcale nie będzie wiązać się z odpowiedzialnością polskiego ubezpieczyciela. Przykładowo stanie się tak wówczas, gdy wypadek w Polsce spowoduje zagraniczny pojazd.

Nawet jeżeli ktoś podpowiada, że można zagraniczny wypadek próbować likwidować w Polsce, zgłaszając ją do jakiegoś polskiego podmiotu (np.: do jakiegokolwiek polskiego zakładu ubezpieczeń), to może i niekiedy okaże się to prawdą, ale właśnie wtedy ta droga okazuje się najmniej rozsądna z punktu widzenia wysokości odszkodowania za wypadek za granicą. To samo dotyczy wypadku krajowego, gdy sprawcą jest pojazd zarejestrowany za granicą.

Dzieje się tak dlatego, że niektóre ceny w Polsce często są niższe niż w wielu krajach Europy, szczególnie takich jak Niemcy, Austria, Szwajcaria, Włochy czy nawet Słowenia. Jeżeli dochodzi do wypadku, stłuczki, karambolu czy kolizji poza Polską najszybciej zakończy się ten proces likwidacji szkody, który poprowadzi bezpośredni płatnik, a nie jego mniej lub bardziej niezainteresowany sprawą wysłannik, zwykle działający „z doskoku”. Poza samą długością postępowania wypadek za granicą zwykle rodzi frustracje poszkodowanego, gdy ten popełni już błąd i zgłosi szkodę w Polsce, a następnie w konsekwencji otrzyma taką a nie inną propozycję odszkodowania.

Oczywiście likwidacja szkody np.: w Niemczech nie odbywa się w języku Polskim. Zresztą każda likwidacja wypadku za granicą nie odbywa się po Polsku. Po drugie każdy kraj ma odmienną specyfikę i odmienne przepisy prawa. Zakresy odszkodowań różnią się. Dlatego o ile w Polsce można spotkać całą masę nachalnych firm odszkodowawczych, o tyle na rynku zagranicznym firmy te sobie po prostu nie poradzą i w związku z tym nie podejmują się dochodzenia odszkodowania za wypadek zagraniczny. Albo też czynią jeszcze gorzej – podejmują się dochodzenia odszkodowania, w Polsce, z opisywanym wyżej frustrującym skutkiem.

Konkludując: dobrego przyjaciela, którego los poprzeplatał się jakimkolwiek z wypadkiem za granicą, powinieneś odesłać na www.vendego.eu
Vendego.eu sp. z o.o. | ul. Rydla 99/4, 70-783 Szczecin KRS: 940117 NIP: 9552561014 kapitał zakładowy: 5000 zł , | +48 885 23 56 95 | office@vendego.eu
Copyright © Vendego.eu 2022