Skontaktuj się z nami+48 885 23 56 95
office@vendego.eu

Współpracujemy z renomowanymi Kancelariami

polskimi i zagranicznymi

Dla Flot

Doskonale rozumiemy przedsiębiorców zarządzających flotą. W przypadku przewoźników drogowych flota ma pracować i zarabiać. Przestój to strata, a odciąganie uwagi zarządzającego od poszukiwania zleceń to potencjalny przestój.

Vendego.eu proponuje stałą współpracę, co oznacza, że niezależnie od miejsca szkody i jej rozmiarów nasi kontrahenci jedynie informują nas o zdarzeniu i… wracają do swoich zajęć oczekując na przelew.

Zakres terytorialny pomocy świadczonej przez Vendego.eu obejmuje całą Europę.

Wynagrodzenie przy stałej obsłudze jest przy tym z natury rzeczy niższe.
Vendego.eu sp. z o.o. | ul. Rydla 99/4, 70-783 Szczecin KRS: 940117 NIP: 9552561014 kapitał zakładowy: 5000 zł , | +48 885 23 56 95 | office@vendego.eu
Copyright © Vendego.eu 2022