Skontaktuj się z nami+48 885 23 56 95
office@vendego.eu

Współpracujemy z renomowanymi Kancelariami

polskimi i zagranicznymi

Ubezpieczenie i odszkodowania - Niemcy

Vendego.eu świadczy pomoc Polakom odzyskując odszkodowania z różnych ubezpieczeń, najczęściej komunikacyjnych, wówczas gdy wypadek, stłuczka, kolizja czy karambol wydarzył się za granicą. Zespół Vendego.eu mówi o szkodzie po polsku, ale z zakładem, który zawarł ubezpieczenie koresponduje w jego rodzimym języku. Jeżeli zaistniał problem z odszkodowaniem, to nie należy się wahać. Przy współpracy z Vendego.eu szkoda w Niemczech czy Austrii, albo wyrządzona przez Niemca lub innego obcokrajowca zostanie sprawnie zlikwidowana. Nasza prowizja zależy od wyniku sprawy, a co najważniejsze niekiedy w ogóle nie pomniejszamy odzyskanego odszkodowania o żadną prowizję.

Zauważyliśmy, że zdarzenia takie jak stłuczka czy kolizja na terenie Niemiec powoduje kierowanie przez Polaków próśb do ambasadora lub konsula. Jednak ani ambasada ani konsulat nie podejmie się dochodzenia odszkodowania od ubezpieczyciela. Nie taka jest zresztą rola tych instytucji.

Konkludując: wypadek Polaka w Niemczech zwykle wymaga udzielenia mu pomocy prawnej w przy dochodzeniu odszkodowania. W takiej sytuacji warto bezpośrednio zwrócić się do Vendego.eu Europejskiego Centrum Likwidacji Szkód. Należy pamiętać, że ubezpieczenie jest po to, aby z niego skorzystać. Niemniej jednak nie należy zlecać żadnych czynności wyceny szkody ani podpisywać żadnych kwitów od osób, które w niewiadomy sposób dotarły do poszkodowanego.


SZKODA - KOLIZJA, WYPADEK, STŁUCZKA W NIEMCZECH?Ponieważ ubezpieczenie komunikacyjne OC jest obowiązkowe możemy pozyskać odszkodowania od ubezpieczyciela ale i nie tylko od niego.

Szkoda, wypadek, kolizja, karambol czy stłuczka na terenie Niemiec nie powinna prowadzić do zlecenia komukolwiek wyceny uszkodzeń (nawet gdy wyceniający obiecuje, że zrobi to za darmo). Nie należy też podpisywać żadnych kwitów od osób, które w jakiś sposób dotarły do poszkodowanego. Szkoda, wypadek, kolizja albo stłuczka w Niemczech oznacza po prostu konieczność kontaktu z Vendego.eu. To wszystko co jest potrzebne aby uzyskać pełne, wyższe niż w Polsce, odszkodowanie od niemieckiego ubezpieczyciela.

Niemcy są jednym z głównych państw europejskich na którym skupiamy swoją uwagę jeżeli chodzi o pomoc w pozyskaniu odszkodowania gdy powstała szkoda. Niemcy to też kraj, w którym dochodzi do około 40% wszystkich zagranicznych zdarzeń komunikacyjnych, w których poszkodowanymi są Polacy. Podstawą dochodzenia roszczeń są tu przepisy obowiązkowego ubezpieczenia posiadaczy pojazdów mechanicznych (PflVG czyli Gesetz über die Pflichtversicherung für Kraftfahrzeughalter) oraz odpowiednie przepisy tamtejszego kodeksu cywilnego (BGB czyli Bürgerliches Gesetzbuch).

Nasza znajomość powyższych kodeksów oraz najnowszej wykładni sądowniczej daje gwarancję najwyższej jakości obsługi procesu likwidacji szkód komunikacyjnych.
Vendego.eu sp. z o.o. | ul. Rydla 99/4, 70-783 Szczecin KRS: 940117 NIP: 9552561014 kapitał zakładowy: 5000 zł , | +48 885 23 56 95 | office@vendego.eu
Copyright © Vendego.eu 2022