Skontaktuj się z nami+48 885 23 56 95
office@vendego.eu

Współpracujemy z renomowanymi Kancelariami

polskimi i zagranicznymi

Odszkodowanie - Austria

Vendego.eu świadczy pomoc Polakom odzyskując odszkodowania z różnych ubezpieczeń, najczęściej komunikacyjnych, wówczas gdy wypadek, stłuczka, kolizja czy karambol wydarzył się za granicą. Zespół Vendego.eu mówi o szkodzie po polsku, ale z zakładem, który zawarł ubezpieczenie koresponduje w jego rodzimym języku. Jeżeli zaistniał problem z odszkodowaniem, to nie należy się wahać. Przy współpracy z Vendego.eu szkoda w Austrii lub z Niemiec, albo wyrządzona przez Austriaka lub Niemca zostanie sprawnie zlikwidowana, co znaczy, że pozyskamy i przekażemy poszkodowanemu odszkodowanie. To samo dotyczy innych krajów Unii Europejskiej. Nasza prowizja zależy od wyniku sprawy, a co najważniejsze niekiedy w ogóle nie pomniejszamy odzyskanego odszkodowania o żadną prowizję.

Zauważyliśmy, że zdarzenia takie jak wypadek, stłuczka czy kolizja w Austrii powoduje kierowanie przez Polaków próśb do ambasadora lub konsula. Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej mieści się przy Hietzinger Hauptstraße 42c, Wiedeń, Austria. Polski konsulat w Austrii w ogóle nie został utworzony, czego nie należy mylić z występowaniem konsuli honorowych. Jednak ani ambasada ani konsulat nie podejmie się dochodzenia odszkodowania od ubezpieczyciela. Nie taka jest zresztą rola tych instytucji.

Konkludując: wypadek Polaka w Austrii zwykle wymaga udzielenia mu pomocy prawnej w przy dochodzeniu odszkodowania. W takiej sytuacji warto bezpośrednio zwrócić się do Vendego.eu Europejskiego Centrum Likwidacji Szkód. Należy pamiętać, że ubezpieczenie jest po to, aby z niego skorzystać. Niemniej jednak nie należy zlecać żadnych czynności wyceny szkody ani podpisywać żadnych kwitów od osób, które w niewiadomy sposób dotarły do poszkodowanego.

SZKODA - WYPADEK, KOLIZJA, STŁUCZKA W AUSTRII?


Austria jest kolejnym krajem na którym koncentrujemy nasze działania dotyczące pomocy Polakom w dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych na wypadek szkody ubezpieczeniowej. W Austrii przecinają się szlaki tranzytowe na europejskich osiach: północ – południe oraz wschód – zachód, przez co notujemy tu wysoki udział obcokrajowców w kolizjach drogowych. Z drugiej strony z roku na rok obserwowany jest znaczny wzrost podróży obywateli Polski do Austrii (przede wszystkim w celach zarobkowych i turystycznych). Wypadek w Austrii i potrzeba świadczenia pomocy Polakom w sprawie odszkodowania staje się coraz częstszym zjawiskiem.

Ponieważ ubezpieczenie komunikacyjne OC jest obowiązkowe możemy pozyskać odszkodowania od ubezpieczyciela ale i nie tylko od niego.

Szkoda, wypadek, kolizja czy stłuczka w Austrii nie powinna prowadzić do zlecenia komukolwiek wyceny uszkodzeń (nawet gdy wyceniający obiecuje, że zrobi to za darmo). Nie należy też podpisywać żadnych kwitów od osób, które w jakiś sposób dotarły do poszkodowanego. Szkoda, wypadek, kolizja albo stłuczka w Austrii oznacza po prostu konieczność kontaktu z Vendego.eu. To wszystko co jest potrzebne aby uzyskać pełne, wyższe niż w Polsce, odszkodowanie od austriackiego ubezpieczyciela.

Likwidacja szkód komunikacyjnych w Austrii oparta jest przede wszystkim o:
1. kodeks obowiązkowego ubezpieczenia pojazdów mechanicznych i szynowych (EKHG czyli Eisenbahn- und Kraftfahrzeughaftpflichtversicherungsgesetz)
2. KHVG czyli Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherungsgesetz)
3. austriacki kodeks cywilny (ABGB czyli Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch).

Wiedza ta jest jednak niewystarczająca.
Trzeba mieć zdecydowanie większe wyobrażenie praktyczne aby skutecznie odzyskać całe odszkodowanie.
Vendego.eu sp. z o.o. | ul. Rydla 99/4, 70-783 Szczecin KRS: 940117 NIP: 9552561014 kapitał zakładowy: 5000 zł , | +48 885 23 56 95 | office@vendego.eu
Copyright © Vendego.eu 2022