Skontaktuj się z nami+48 885 23 56 95
office@vendego.eu

Współpracujemy z renomowanymi Kancelariami

polskimi i zagranicznymi

Słowenia

Słowenia jest jednym z najmniejszych krajów europejskich, ale ze względu na swoje położenie należy - podobnie jak Austria - do krajów tranzytowych, przede wszystkim na osi: północ – południe. Podstawą prawną dochodzenia roszczeń w Słowenii są ustawa o obowiązkowych ubezpieczeniach z roku 1994 oraz przepisy kodeksu cywilnego (wywodzące się jeszcze z czasów Jugosławii) z późniejszymi zmianami oraz odpowiednią adaptacją przepisów europejskich (m.in. IV dyrektywa komunikacyjna).
Vendego.eu sp. z o.o. | ul. Rydla 99/4, 70-783 Szczecin KRS: 940117 NIP: 9552561014 kapitał zakładowy: 5000 zł , | +48 885 23 56 95 | office@vendego.eu
Copyright © Vendego.eu 2022