Skontaktuj się z nami

ul. Reja 9/4
71-561 Szczecin
+48 885 23 56 95
office@vendego.eu

Współpracujemy z renomowanymi Kancelariami

polskimi i zagranicznymi

Włochy

Włochy - podobnie jak Austria - są krajem do którego coraz częściej i coraz liczniej podróżują Polacy. Z uwagi na zawiłe przepisy prawa tego południowoeuropejskiego kraju, a także znaczną przewlekłość procesu likwidacji szkód, droga dochodzenia swoich roszczeń bez wsparcia ze strony profesjonalistów może okazać się żmudna i bezowocna. Od roku 2005 opracowywanie roszczeń wynikających ze szkód komunikacyjnych we Włoszech odbywa się na podstawie nowego prawa ubezpieczeniowego (Codice delle Assicurazioni/CA), jednakże znajomość tych przepisów tylko w połączeniu ze znajomością odpowiedniej wykładni orzecznictwa sądowego może przynieść wymierne skutki. Nasze obserwacje pozwalają wysnuć tezę, że prawo włoskie jest w dużym stopniu prawem precedensowym.
Vendego.eu Europejskie Centrum Likwidacji Szkód ul. Reja 9/4, 71-561 Szczecin | +48 885 23 56 95 | office@vendego.eu
Copyright © Vendego.eu 2017